Služby

  • Kuratívna a preventívna starostlivosť o deti a dorast.
  • Návštevná služba novorodencov na byte.
  • Administratívna činnosť podľa aktuálnych potrieb pacienta. /Výpisy z dokumentácie, potvrdenia pre súkromnú potrebu pacienta, pre vodičský preukaz, apod./