O ambulancii

Sídlo ambulancie: Kyjevské nám. 1, Banská Bystrica
Mestská časť Fončorda
Dopravné spojenie: V blízkosti ambulancie sú zastávky MHD /trolejbus, autobus/ č.3, 5, 6, 7, 8.

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast poskytuje kuratívnu a preventívnu činnosť pre deti a dorast vo veku od 0 do 28 rokov veku.
Návštevnú činnosť novorodencov vykonáva zdravotná sestra alebo lekár.

Vybavenie ambulancie:

  • Základné prístrojové vybavenie ambulancie.
  • Ďalšie prístrojové vybavenie: CRP, Glukometer, Analyzátor moču – rýchly močový sediment.

Ordinačné hodiny:

Pondelok:

7,30 – 11,30           kuratíva deti a dorast

11,30 – 12,30         preventívna starostlivosť

12,30 – 13,00         prestávka na obed

13,00 – 15,00        preventívna starostlivosť

15,00 – 16,00        návštevná činnosť

Utorok:

7,30 – 11,30           kuratíva deti a dorast

11,30 – 12,30         preventívna starostlivosť

12,30 – 13,00        prestávka na obed

13,00 – 15,00        preventívna starostlivosť

15,00 – 16,00        návštevná činnosť

Streda:

7,30 – 11,30           kuratíva deti a dorast

11,30 – 12,30         preventívna starostlivosť

12,30 – 13,00        prestávka na obed

13,00 – 17,00        preventívna starostlivosť

Štvrtok:

7,30 – 11,30          kuratíva deti a dorast

11,30 – 12,30         preventívna starostlivosť

12,30 – 13,00       prestávka na obed

13,00 – 14,00       návštevná činnosť

14,00 – 16,00       vzdelávacie aktivity

Piatok :

7,30 – 11,30          kuratíva deti a dorast

11,30 – 12,30        preventívna starostlivosť

12,30 – 13,00       prestávka na obed

13,00 – 14,00       preventívna starostlivosť

14,00 – 15,00       návštevná činnosť

 

Denne od 7,30 do 8,15 hod. sa vykonáva odber krvi a ostatných biologických materiálov – odvoz na laboratórne vyšetrenia je zabezpečený.
Na popoludňajšiu preventívnu starostlivosť sa pacienti objednávajú na konkrétnu hodinu.

Do obvodu ambulancie patria ulice:

Moskovská, Orenburská, Mládežnícka /nepárne čísla domov/, Malachitová, Kvetinová, Borovicová, Petelenova, Zadarská, Radomská, Vršacká.
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení sa nevylučuje princíp slobodnej voľby lekára.